Veiligheid en duurzaamheid

Veiligheid en duurzaamheid hebben de hoogste prioriteit in onze dagelijkse werkzaamheden. We voldoen aan alle wetten en regelgeving om de veiligheid op de werkplek te garanderen en het milieu zo min mogelijk te belasten.

Strenge veiligheidsnormen

We zijn ons zeer bewust van de potentiële risico’s en stimuleren een proactieve veiligheidscultuur en een gezonde leermentaliteit. Daarmee zorgen we ervoor dat alle medewerkers, onderaannemers en bezoekers van Liquin elke dag weer veilig thuiskomen. Er vindt elk jaar een inspectie plaats van onze naleving van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) en de Sevesorichtlijn.

Uitstootvermindering

Liquin heeft sinds 2021 grote stappen gezet voor het verminderen van de CO2-uitstoot. De verwachting is dat we in 2030 onze scope 1- en scope 2-emissies met 42% hebben teruggebracht.

 

Solide projectmanagement

Liquin is gecertificeerd voor ISO 9001. Deze internationaal erkende certificatie geeft de zekerheid dat onze diensten tegemoetkomen aan de behoeften van onze klanten met behulp van een solide systeem voor kwaliteitsmanagement.